Х Пленер на карикатурата

23

Х Пленер на карикатурата

Карикатуристи от секция „Карикатура“ към Съюза на българските художеници, ежегодно се събират в Белия град за да творят и редят изложби. Оргизатор на проявата е карикатуристът Любомир Михайлов. Ежегодно се издава и Каталог на българската карикатура.

Няма коментари